دانلود نرم افزار اندروی

دانلود نرم افزار جهت دسترسی بهتر به قسمت کاتالوگ و ارتباط با کانال های ارتباطی ما و بخش وبلاگ مطالب ما میباشد دانلود کرده و نصب نمایید .

در آینده ای نزدیک برای سیستم عامل های (ios) هم اجرا میشود!

تهیه شده در واحد ITمبتکران پارسیان درمان